Om Manufakturen

Sedan 1890 har Manufakturen i Älvängen servat kunder med konfektion av hög kvalitet till rätt pris. Med en unik erfarenhet och känsla för trender och mode erbjuder butiken ett brett utbud av märkeskläder för herr och ungdom. Den personliga servicen ger butiken sin unika status. Vi hjälper dig att hitta rätt kläder för rätt tillfälle och måste vi anpassa något av plaggen löser vi det. Det har varit framgångsreceptet i 133 år. Ulf Abrahamsson med personal är den fjärde generationen som driver vidare Manufakturen.


Sedan 1890

Älvängen under 1890-talet såg lite annorlunda ut än dagens moderna köpcentrum. Marken där Älvängens centrum nu ligger var då bördig åkermark. Jordbruket var den dominerande näringen. Det var cirka åtta lantgårdar som låg inne i själva samhället. Båttrafiken, järnvägsstationen och tingshuset gjorde Älvängen till ett centrum i häradet. Det var goda tider för hantverkare, men däremot var den etablerade handeln av mindre omfattning.

Svante Andersson född den 26 juli 1857 i Åsaka var med om att bygga järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan, som stod färdig i slutet av 1870-talet. Där tjänstgjorde han senare som banmästare. Parallellt med sin tjänst ägnade han sig åt att sälja kläder och textilier till boende utmed banan, en slags knalleverksamhet som växte i omfattning.

I slutet av 1880-talet beslutade han sig för att etablera en fast handelsrörelse i Alvängen. Han lät bygga huset som affären fortfarande ligger kvar i, och den 18 juli 1890 inregistrerades handelsrörelse i namnet Firma Augusta Pettersson. Svante Andersson fick som järnvägstjänsteman ej äga eget företag, varför det registrerades i hustruns flicknamn. I folkmun gällde endast "Banmästarns", det var under det namnet som företaget blev känt långt ut i bygderna.

På den tiden konfektionstillverkades inte några kläder. Skulle man t.ex. köpa en kostym tittades det på tygrullar och skräddaren tog mått. Efter några provningar kunde en nöjd kund lämna affären. Den 28 december 1926 ombildades företaget till Augusta Pettersson Aktiebolag. Den 30 juli 1929 övertog sonen Frans Daniel Andersson företaget och den 30 maj 1932 ändrades namnet till Älvängens Manufaktur AB. I maj 1953 var det dags för tredje generationen. Dottern Inger och hennes make Stig Abrahamsson övertog då företaget. Under denna period utvecklades verksamheten raskt. Människor hade hämtat sig från kristiden och framtidstron var stor. Modeskaparna införde nya material i sina textilier, modet fick en friare form, tekniken förändrades, nästan allt blev konfektionsnytt. Detta medförde att sortimentet blev betydligt större än tidigare och det innebar också att försäljningen ökade.

Den 17 september 1987 invigs nyrenoverade och utbyggda lokaler. Den gamla affärsskylten målades om och sattes tillbaka på sin plats, som ett bevis på att dit gamla gedigna lever kvar. Bredvid sitter den nya skylten, som är ett kraftigt tecknat M. Det är den nya logotypen Manufakturen som symboliserar nytänkande och framtiden.

Inger och Stig Abrahamsson har nu lämnat över rodret till sonen Ulf som står väl rustad att föra denna fantastiska tradition mot ett nytt århundrade.